Akerselva Foss

Akerselva syd for Oslo S og ned mot Sjøfronten.

Rekreasjonsområdet i en urban kontekst med mulighet for justering av lys for markering av ulike begivenheter som for eksempel rosa sløyfe aksjonen i oktober.

 

Grøntarealet modelleres frem fra mulit-armaturer på stolpe, og vannfallet har integrert belysning for å fremheve dette som et fokalpunkt.

1/1