Sjøblomst

Sjøblomst er en gave til det Norske folk fra Det vietnamesiske flyktningers minnesmerkeforening. Sjøblomst er laget til minne om Vietnamesiske flyktninger som ble plukket opp av Norske Skip i kjølvannet av Vietnamkrigen. Kunster Tor Sandborg har utformet skulpturen og hyret inn oss for belysningsløsning. Hovedformålet med belysningen har vært og nennsomt fremheve formen samt synligjøre den for båttrafikken.

 

Vi ble tidlig enig om at vi ikke ønsker å belyse skulpturen fra land. Betraktningsposisjonene er mange og faren for blending er stor. Løsningen ble og integrere lyset i skulpturen, viktighet med ett homogent lys og en behagelig opplevelse for betrakter har alltid stått sentralt.


Halvor Næss
Belysningsdesigner AS