Fasade Storgata 1

I forbindelse med Sparebank 1 skulle rehabilitere taket på storgate 1 ble vi kontaktet for å se på mulighetene til å modernisere fasadbelysningen. Etter kveldsbefaring ble det avdekket et sterkt behov for oppgradering. Det eksisterende lysanlegget var udatert, høytrykksnatrium forvrengte farge mot gult, optikken var udefinert slik av belysingen ble noe tilfeldig og detaljer i arkitekturen ble udefinert.

 

Denne flotte fasade ønsket vi å belyse med tidsriktige armaturer med optikk tilpasset sine oppgaver. Vi ønsket å fremheve arkitekturen på en respektfull måte slik at byget fremstår med sin detaljrikdom også på kveldstid.

Men en slik fasade er det viktig med en prøvebelysning slik at man får ordentlig kontroll på lys/skygge virkinger. Etter prøvebelysning ble det valgt armaturer fra Erco og iGuzzini. Monteringen ble utført av Hauge elektro.


Halvor Næss
Belysningsdesigner AS