Bryne Mølle

Da Bryne mølle skulle få fasadebelysning, bestemte vi oss straks å gå for en ærlig og helhetlig fremstilling av denne Historiske bygningen. For også å underbygge landemerket fra flere betraktningspunkter ble pipen effektbelyst.
Kontrasten mellom pipe og fasade er interessant og det samspillet som opstår gjør at man får en helhetlig fremstilling bygget.

Fotografier er tatt av Tore Gjesteland, Lysfix
Monteringen har Lyse Elnett AS stått for.


Halvor Næss
Belysningsdesigner AS