top of page

Sømmevågen

Sømmevågen er en trearmet underjordisk rundkjøring for gang og sykkel ved Sola flyplass.
Målet med lysinstallasjonen var å gjennomføre hele belysningen uten synlige lyskilder.

De kunstneriske veggflatene skulle fremheves samtidig som man oppnådde tilfredsstillende belysning av gang og sykkelveien.

Senterpunktet for rundkjøringen er åpent opp i her ble det tegnet en dekorativ installasjon i kortenstål som ble belyst innvendig.

Prosjekt galleri

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page