top of page

Bryne Mølle

Bryne Mølle er et minnesmerke og en kulturinstitusjon i sentrum av Bryne i Time kommune. Området ble tatt i bruk i 1870, men dagens mølle er datert tilbake til 1929. I dag brukes Bryne Mølle som en kulturbygning for bla. konsert og kunstutstillinger.

Vi ønsket og fremheve det historiske, men samtidig også visuelt fremvise Bryne Mølle som det viktige landemerket det er for lokalsamfunnet. En fasadebelysning som jobber med struktur og flater ble valgt og tydeliggjør byggverket på en harmonisk og god måte uten å etablere visuell støy på dagtid.

For også å underbygge landemerket fra flere betraktningspunkter ble pipen effektbelyst. Kontrasten mellom pipe og fasade er interessant, og det samspillet som oppstår gjør at man får en helhetlig fremstilling bygget.

Fotografier er tatt av Tore Gjesteland, Lysfix Monteringen har Lyse Elnett AS stått for.


Prosjektgalleri

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page