top of page

Holmenkollen Park Hotel

Dragebygget er et ikonisk bygg i Holmenkollen, og den nye fasadebelysningen framhever hotellets mest gjenkjennelige bygning uten synlige belysningselementer. Vinner av Norsk lyspris 2023 i kategorien Beste utendørsprosjekt.

Fasadebelysningen får Dragebygget til å gløde i mørket, uten å forringe utsikten til eller utsynet fra hotellet. Dragebygget framstår som opprinnelig og urørt på dagtid, uten synlige belysningselementer, og i mørket framheves bygningens arkitektur, materialitet og omriss mot nattehimmelen. Gjestene er i fokus og skal kunne nyte utsikten hele døgnet uten sjenerende lyskastere eller utsikt til flombelysning. Så også for utsynet fra hotellets uteområder, som skal kunne nytes uten blendingsvirkning og lysforurensing.


Vinner av Norsk lyspris 2023 i kategorien Beste utendørsprosjekt.

Juryens begrunnelse:

Fasadebelysning Holmenkollen Park Hotel, Dragebygget er utført med en nennsom hånd og er et godt eksempel på hvordan lys kan tilføre kvalitet til,og fremheve arkitektur. Løsningen har en vakker historisk materialitet, og er blitt en sterk og tydelig karakter på sin plassering. Fasadebelysningen er gjennomtenkt for å unngå strølys, sjenerende blending, og lysforurensning. Samtidig som den er stemningsfull, storslått, høytidelig, og fremstår nesten litt mystisk.

Løsningen er et viktig bidrag i klimadebatten og et godt eksempel på et rehabiliteringsprosjekt i overgangen til LED med presise lysfordelinger. Den viser tydelig hvordan lyssetting av bygg har utviklet seg de siste 30 årene.

Belysningen er formmessig gjennomarbeidet, generøs og innbydende, og som oppfyller sin rolle med belysning av et historisk bygg på en forbilledlig måte.

Prosjektgalleri

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page