top of page

Holmenkollen Park Hotel

Dragebygget er et ikonisk bygg i Holmenkollen, og den nye fasadebelysningen framhever hotellets mest gjenkjennelige bygning uten synlige belysningselementer.

Fasadebelysningen får Dragebygget til å gløde i mørket, uten å forringe utsikten til eller utsynet fra hotellet. Dragebygget framstår som opprinnelig og urørt på dagtid, uten synlige belysningselementer, og i mørket framheves bygningens arkitektur, materialitet og omriss mot nattehimmelen. Gjestene er i fokus og skal kunne nyte utsikten hele døgnet uten sjenerende lyskastere eller utsikt til flombelysning. Så også for utsynet fra hotellets uteområder, som skal kunne nytes uten blendingsvirkning og lysforurensing.

Prosjektgalleri

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page