top of page

Skulpturbelysning Bjørvika

«Verket speiler at vi er mennesker som tar vare på hverandre i et fellesskap, sier Widerberg, og forteller at det store gulvet er en felles plattform som binder figurene sammen og understreker samarbeidet»

Lyset underbygger og fremhever denne grunnideen, dynamikken og intensiteten er med på å oppheve individet samtidig som individet knyttes sammen med helheten. Variasjonen og rytmen understreker vår urbaniserte samfunn samtidig som det skal vekke refleksjoner og tanker hos betrakteren. Hvem er individet? Er vi individet?

Prosjektgalleri

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page