top of page

Østerås Kirke

Østerås kirke er en arbeidskirke fra 1974.

Her ønsket man en oppgradering til moderne og energieffektive lyskilder, og samtidig bevare det sakrale og stemningsfulle. Vi har beholdt hovedgrepene fra den opprinnelige lysplanen, men tilført effektbelysning og nye lysekroner.

Lysstyringen sørger for at man enkelt kan endre forhåndsprogrammerte scener tilpasset ulike behov.

Belysningen har blitt rehabilitert i to etapper og ferdigstilles i løpet av 2020.

Prosjektgalleri

bottom of page