top of page

Nøtterøy Kirke

Kirken ble opprinnelig bygget omkring
1100 og i dag er kirken mye brukt som kulturarena.

Vi har i vår lysdesign fokusert på en belysning som kan fungere utover normal funksjonalitet med tanke på de kirkelige aktivitetene. Ved å benytte oss av moderne lysstyring har vi også prosjektert for belysning til teater og konserter.

Kirken har fått en tradisjonell fasadebelysning med moderne lyskastere. Plassering av stolper og armaturer er prosjektert slik at man unngår blending. Fasaden står derfor godt frem og bidrar til god orientering i området.

Lysstyringen sørger for at lyset er ned-dimmet på natten, Dette gir et elegant uttrykk og god energiøkonomi.

Prosjektgalleri

bottom of page