top of page

Stavanger Torg

I et tverrfaglig team sammensatt av lysdesignere, landskapsarkitekter og arkitekt utarbeidet vi en ny helhetlig plan for Stavanger Torg. Torget var åpnet og luftig på dagtid, men forsvant i mørket på kveldstid.

Vårt belysningskonseptet har som hovedfokus og skape et attraktivt torg som gir økt bruksverdi. Belysningen er lagt opp til å kunne styres slik at man underbygger ulik bruksutnyttelse av torget. De ulike tiltakene er med på å ramme inn og samle torget samtidig som man har ivaretatt siktlinjer og kontakten mot vannet. Viktig kulturknutepunkter er tatt hensyn til slik at området får et helhetlig uttrykk og spiller på lag med sine omgivelser.

Stavanger Torg fikk diplom under Lysprisen 2016

Prosjektgalleri

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page