top of page

Takhage

Atriumet skulle revitaliseres for å skape et hyggelig utemiljø for ansatte både sommer og vinter.

Bruken omfatter daglig lunsj, men også kveldsarrangementer.

Det var også ønskelig med en dynamisk belysning som endrer seg gjennom året.

Takhagen er plassert bak Sentrum Scene i Oslo og oppdragsgiver er Sparebank 1 Eiendom.

Prosjektgalleri

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page