top of page

Haugesund Parkeringshus

Parkeringshusets store størrelse og «døde» funksjon ga lite tilbake til gatelivet, og det ble derfor ønskelig med en noe mer aktiv fasade som kunne være med på å løfte opplevelsen.

Lysdesignet viderefører arkitekturen inn i mørket, og synliggjør byggets utforming knyttet opp mot byens historiske tilknytning til havet i form av bølger og glitrende hav. For å løfte kvaliteten på sentrumsområdet er konseptet basert på identitet og formidling. Byggets plassering, synlighet og aktive rolle i sentrum har gjennom ny lyssetting formet uterommet og tilrettelagt for en tydelig nattidentitet samt byidentitet.

Belysningen er integrert i spilene, og på dagtid er det ingen synlige belysningselementer på fasaden. På kveldstid gir lyset et homogent og stilrent bilde, hvor refleksjonen mellom spilene skaper belysningen. Dette gir høy visuell komfort og oppfattes rolig uten å være til sjenanse for beboere i nærområdet.

Ved daglig drift er belysningen neddempet, og endringen av fargetemperaturen er behagelig og diskré. Begivenheter i løpet av året markeres med ytterligere effekter, og ulike feiringer kommer tydeligere frem i bybildet. Belysningen viser seg i all sin prakt og skaper glede, entusiasme og engasjement.


Project gallery

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page